ฝอ.5 บก.อก.ภ.7 ดำเนินการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
ให้กับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน
ในสังกัด ตำรวจภูรภาค 7
ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง 302 อาคารเรียนรวม ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธภาค 7
โดยท่าน พล.ต.ท.ฉลอง สนใจ ผบช.ภ.7
เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวปฐมนิเทศ ในการอบรมดังกล่าว
 
 
     
 
 
<< 1  2  3 >>